ข่าวสารกิจกรรม

ART 4 ปีขึ้นไป

Previous Next ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรศิลปะ รูปแบบการเรียน : เรียนแบบกลุ่ม 3-5 คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1.5 ชั่วโมง ตารางเรียน : วันศุกร, เสาร์-อาทิตย์ รายละเอียด : หลักสูตรศิลปะ เน้นให้เด็กๆ สนุกสนานในห้องเรียน เพื่อให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้พื้นฐานศิลปะในหลากหลายด้าน เช่น การลากเส้น ระบายสีประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเทคนิคศิลปะในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ประโยชน์ของการเรียนศิลปะ : 1. เด็กได้ผ่อนคลายและมีสมาธิที่จดจ่อกับงาน 2. การระบายสีด้วยสีสันที่สวยงามเด็กจะรู้สึกมีความสุข มีชีวิตชีวา 3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. เรียนรู้การเข้าสังคมและการปรับตัวที่ดี หมายเหตุ : นอกจากนี้แล้วประโยชน์ของการเรียน ยังช่วยให้เด็กมีเวลาผ่อนคลาย มีสุนทรีภาพและ ช่วยบาลานซ์สมอง ทั้งสองซีก

JAZZDANCE สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

ลงทะเบียนเรียน JAZZDANCE สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี รูปแบบการเรียน : เรียนแบบกลุ่ม 8-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/ 1 ชั่วโมง ตารางเรียน : วันเสาร์ เวลา 11.30 – 12.30 น. รายละเอียด : การเต้นแจ๊สแดนซ์ คือ การเคลื่อนไหวโดยการแยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Isoletion) มักเป็นการเต้นกับเพลงที่มีจังหวะเร็ว คมชัด ท่าเต้นที่สวยงาม พลิ้วไหว เป็นการเต้นที่จัดระเบียบร่างกายให้มีความสมดุลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสนุกสนาน รู้สึกถึงความมีอิสระ จึงทำให้เป็นการเต้นที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของการเรียนบัลเลต์ : 1. ช่วยให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง 2. พัฒนาความสามารถทางด้านดนตรี ความจำสร้างสมาธิ 3. พัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง และผู้ฝึกสามารถพัฒนาต่อในระดับอาชีพ 4. ช่วยบริหารหัวใจและปอดให้แข็งแรง 5. เป็นการออกกำลังกายและช่วยลดน้ำหนักและช่วยกระชับแขนขา ทำให้ดูสุขภาพดี หมายเหตุ […]

BALLET 4 ปีขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน BALLET (บัลเล่ต์) รูปแบบการเรียน : เรียนแบบกลุ่ม 8-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1 ชั่วโมง ตารางเรียน : เสาร์-อาทิตย์ รายละเอียด : เป็นการเตรียมพื้นฐานการเต้นบัลเล่ต์ให้กับเด็กเล็ก โดยเน้นการพัฒนาความสามารถของเด็กในทาง สร้างสรรค์ เด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับจังหวะ เสียงเพลง และการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ โดยโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ลาดพร้าว ใช้หลักสูตรบัลเล่ต์ ของสถาบัน Royal Academy of Dance (R.A.D.) ประเทศอังกฤษ มีการสอบวัดผลทุกๆปี โดยจะมี Examiner ของสถาบัน R.A.D. มาสอบให้กับทางโรงเรียน เมื่อสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน ประโยชน์ของการเรียนบัลเลต์ : 1. เป็นการออกกำลังที่ดี 2. ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ เพิ่มความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก และ มีบุคคลิกที่ดี 3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ […]

TAKEWONDO อายุ 4 ปีขึ้นไป

Previous Next ลงทะเบียนเรียน TAKEWONDO รูปแบบการเรียน : เรียนแบบกลุ่ม 8-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1.5 ชั่วโมง ตารางเรียน : วันศุกร์, เสาร์-อาทิตย์ รายละเอียด : หลักสูตรเทควันโด เป็นหลักสูตรที่เชิญชวนเด็กๆ มาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวของประสาทสัมผัส พร้อมกับเรียนรู้ทักษะการใช้มือและเท้าซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดีและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ลำดับการขึ้นสาย : เริ่มต้นที่สายขาว-ดำ สายขาว สายเหลือง 1 – สายเหลือง 2 สายเขียว 1 – สายเขียว 2 สายฟ้า 1 – สายฟ้า 2 สายน้ำตาล 1 – สายน้ำตาล 2 สายแดง 1 – สายแดง 2 สายดำ

Electone Course

ลงทะเบียนเรียน Junior Step Fundamental Course : JSFC คำนิยาม : หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก 6 ปี รายละเอียด : เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ซึ่งหลังจากพัฒนาประสาทสัมผัสทางด้านการฟังแล้ว ยังเพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านตัวโน้ต พร้อมกับการร้อง และเล่น โดยสิ่งสำคัญคือการสนุกกับการเรียนดนตรีซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีต่อไป โดยไม่ว่าในอนาคต เด็กๆ จะเลือกเรียน เปียโน หรือ อิเล็กโทน ก็ล้วนแต่ต้องใช้พื้นฐานจากหลักสูตร JSFC นี้ทั้งสิ้น โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการประเมินผล Yamaha Grade 11 และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น อายุ : 6 – 7 ปี ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ประมาณ 1 ปี รูปแบบการเรียน : กลุ่ม, […]

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตร JMC รับอายุ 4-5 ปี คลาสใหม่ อาทิตย์ 9.00 น.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตร JMC รับอายุ 4-5 ปี คลาสใหม่ เสาร์ 11.00 น. Previous Next ลงทะเบียนเรียน Junior Music Course : JMC คำนิยาม : หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ชั้นต้น รายละเอียด : หลักสูตรดนตรีขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการสำหรับเด็กวัย 3-4 ปีนี้ เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และโดดเด่นที่สุดของยามาฮ่า โดยหลักสูตรนี้จะเน้นให้เด็กมีทักษะในการฟังเสียงดนตรีและมีความสามารถในการแยกแยะและบอกเสียงที่ได้ยิน นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้องค์ประกอบของดนตรีขั้นพื้นฐาน คือ ทำนอง จังหวะและเสียงประสานผ่านทางการฟัง, การร้อง และการเล่น ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในหลักสูตรนี้คือการฟัง โดยที่เด็กจะได้รับความสนุกจากการเรียน และได้สร้างจินตนาการจากการฟัง เด็กในวัยนี้ยังคงต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้เด็กเริ่มแสดงออกทางความคิด และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับการประเมินผล Fundamental Skill Survive (FSS) และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น อายุ : 3 […]