Vocal Course

ลงทะเบียนเรียน

Vocal Course

คำนิยาม :

ขับร้อง

รายละเอียด :

วิชานี้โรงเรียนดนตรียามาฮ่า มี Course สั้นๆ ที่สามารถให้นักเรียนหรือผู้ที่ชอบร้องเพลงได้ลงเรียนได้หลาย Course เช่น Pop vocal, Folk and Country Vocal หรือแม้แต่ Vocal Course ในแบบ Traditional การสอนวิชาการร้องตั้งแต่บังคับลมหายใจ การยืนที่ทำให้ร้องเพลงได้เต็มเสียง Head Tone, Chest Tone, Interval การซ้อม Scale Warm Up และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้การเรียนร้องเพลงของนักเรียนได้ผลหรือเห็นการพัฒนาได้อย่างชัดเจน สามารถขึ้นร้องเพลงในงานต่างๆ หรือ Concert ได้อย่างไม่อายใคร คณาจารย์ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ยังคงคำนึงถึงความสนุกสนานความสุขในการเรียนร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วย

อายุ :

6 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :

ประมาณ 2 ปี

รูปแบบการเรียน :

กลุ่ม ( กลุ่มละ 4 คน ) หรือ เรียนเดี่ยว

หมายเหตุ :

มีการสอบวัดผลจากสถาบันดนตรียามาฮ่า ปีละ 1 ครั้ง เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

Post Views: 972