เครื่องเป่า

ลงทะเบียนเรียน

Saxophone Course

คำนิยาม :

แซกโซโฟน

รายละเอียด :

วิชา Saxophone ของสถาบันดนตรียามาฮ่า เน้นพื้นฐานที่ให้นักเรียนจะได้รับความรู้ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ การ Set Up การเรียนรู้ถึงชิ้นส่วนต่างๆ บน Saxophone และนักเรียนต้องจำให้ได้ว่ามีชื่ออะไรบ้าง การใช้ Reeds และ Mouthpiece การวางท่าทางนั่ง หรือยืน เวลาเล่น ตลอดจนรูปปากเวลาเล่น การหายใจ การบังคับลิ้น Scale, Exercise, Tone Range สำคัญที่สุดให้นักเรียนเล่นเพลงง่ายๆ เพื่อกระตุ้นให้อยากฝึกซ้อม สนุกกับการเล่น Saxophone และพร้อมจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพต่อไป

อายุ :

12 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :

ประมาณ 3 ปี

รูปแบบการเรียน :

เรียนเดี่ยว

หมายเหตุ :

-

Post Views: 773