JAZZDANCE สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

ลงทะเบียนเรียน

JAZZDANCE สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

รูปแบบการเรียน :

เรียนแบบกลุ่ม 8-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/ 1 ชั่วโมง

ตารางเรียน :

วันเสาร์ เวลา 11.30 - 12.30 น.

รายละเอียด :

การเต้นแจ๊สแดนซ์ คือ การเคลื่อนไหวโดยการแยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Isoletion) มักเป็นการเต้นกับเพลงที่มีจังหวะเร็ว คมชัด ท่าเต้นที่สวยงาม พลิ้วไหว เป็นการเต้นที่จัดระเบียบร่างกายให้มีความสมดุลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสนุกสนาน รู้สึกถึงความมีอิสระ จึงทำให้เป็นการเต้นที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประโยชน์ของการเรียนบัลเลต์ :

1. ช่วยให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง
2. พัฒนาความสามารถทางด้านดนตรี ความจำสร้างสมาธิ
3. พัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง และผู้ฝึกสามารถพัฒนาต่อในระดับอาชีพ
4. ช่วยบริหารหัวใจและปอดให้แข็งแรง
5. เป็นการออกกำลังกายและช่วยลดน้ำหนักและช่วยกระชับแขนขา ทำให้ดูสุขภาพดี

หมายเหตุ :

-

Post Views: 1,303