Violin Course

ลงทะเบียนเรียน

Junior Violin Course : JVC

คำนิยาม :

ไวโอลิน สำหรับเด็ก

รายละเอียด :

หลักสูตร JVC หลักสูตรไวโอลินสำหรับเด็ก ที่ถูกพัฒนาจากความสำคัญของทักษะดนตรี โดยนำมาออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านดนตรีของเด็กในช่วงวัย 4-7 ปี เด็กในช่วงวัยนี้ ไม่ชอบอยู่เฉย มักมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากร่างกายที่กำลังเจริญเติบโต มีพลังงานมาก ดังนั้นหลักสูตร JVC นี้จึงมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์เรียนไวโอลินกับทักษะที่ครบถ้วน ตั้งแต่การฟัง ร้อง เล่น อ่าน และเขียนโน้ต เป้าหมายของหลักสูตรนี้ คือ ต้องการให้เด็กที่เรียนเกิดความรักในเครื่องดนตรีไวโอลิน มีท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งเพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือเรียน ประกอบด้วย...

1. บทเพลง
2. แบบฝึกหัด บันไดเสียง
3. การร้องโซลเฟจ
4. ประวัติผู้ประพันธ์บทเพลง
5. ทฤษฎีดนตรี
6. การประสมวงดนตรี

นอกจากนี้การแสดงคอนเสิร์ตยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนหลักสูตร JVC ในทุกๆ 4 เดือนเด็กๆ จะได้ฝึกความกล้าแสดงออกด้านดนตรี และเมื่อครบ 1 ปี เด็กๆ มีการวัดประเมินผล จากทางสถาบันดนตรียามาฮ่า เพื่อให้ผู้ปกครอบทราบถึงพัฒนาการทางด้านดนตรีของนักเรียน

อายุ :

5-7 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :

ประมาณ 1 ปี

รูปแบบการเรียน :

กลุ่ม ( กลุ่มละ 4 คน ) หรือ เรียนเดี่ยว

หมายเหตุ :

มีการสอบวัดผลจากสถาบันดนตรียามาฮ่า ปีละ 1 ครั้ง เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

Violin Course

คำนิยาม :

ไวโอลิน

รายละเอียด :

เน้นการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง ตั้งแต่ท่าทางการเล่นที่ถูกต้องสวยงาม สัมผัสกับการเล่นบทเพลงหลากหลายสไตล์ เช่น Popular, Classical, Jazz เป็นต้น โดยฝึกการเล่นบทเพลงควบคู่ไปกับ Accompaniment ซึ่งเสียงดนตรีสดใสไพเราะจากวง orchestra ระดับโลก นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรไวโอลินโรงเรียนดนตรีสยามกลการยังมีการสอบเพื่อวัด และประเมินผลการเรียน จากผู้เชี่ยวชาญ จากทีมวิชาการสถาบันดนตรียามาฮ่า ตั้งแต่ระดับ Grade 10-5 นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันเวทีระดับประเทศ Yamaha Thailand Music Festival ที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่ทุกปี สามารถเลือกเข้าแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทวง เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเล่นไวโอลิน ทั้งหมดนี้คณาจารย์ ผู้สอนได้ผ่านการคัดเลือก สอบวัดระดับ และผ่านการอบรมการเรียนการสอนหลักสูตร Violin จากสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

อายุ :

6 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :

ประมาณ 4 ปี

รูปแบบการเรียน :

กลุ่ม ( กลุ่มละ 4 คน ) หรือ เรียนเดี่ยว

หมายเหตุ :

มีการสอบวัดผลจากสถาบันดนตรียามาฮ่า ปีละ 1 ครั้ง เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน

Post Views: 1,112