เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตร JMC รับอายุ 4-5 ปี คลาสใหม่ เสาร์ 11.00 น.

ลงทะเบียนเรียน

Junior Music Course : JMC

คำนิยาม :

หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ชั้นต้น

รายละเอียด :

หลักสูตรดนตรีขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการสำหรับเด็กวัย 3-4 ปีนี้ เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และโดดเด่นที่สุดของยามาฮ่า โดยหลักสูตรนี้จะเน้นให้เด็กมีทักษะในการฟังเสียงดนตรีและมีความสามารถในการแยกแยะและบอกเสียงที่ได้ยิน นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้องค์ประกอบของดนตรีขั้นพื้นฐาน คือ ทำนอง จังหวะและเสียงประสานผ่านทางการฟัง, การร้อง และการเล่น ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในหลักสูตรนี้คือการฟัง โดยที่เด็กจะได้รับความสนุกจากการเรียน และได้สร้างจินตนาการจากการฟัง เด็กในวัยนี้ยังคงต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้เด็กเริ่มแสดงออกทางความคิด และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับการประเมินผล Fundamental Skill Survive (FSS) และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น

อายุ :

3 ปี 10 เดือน - 5 ปี 6 เดือน

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :

ประมาณ 2 ปี

รูปแบบการเรียน :

แบบกลุ่มเท่านั้น

หมายเหตุ :

• เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ปกครองจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนด้วย
• มี Parents Meeting ภายหลัง 3 เดือนแรก ของทุกเล่ม
• มีการแสดง Class Concert ของนักเรียน ทุก 6 เดือน หรือหลังจากจบในแต่ละเล่ม

Post Views: 137