TAKEWONDO อายุ 4 ปีขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน

TAKEWONDO

รูปแบบการเรียน :

เรียนแบบกลุ่ม 8-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1.5 ชั่วโมง

ตารางเรียน :

วันศุกร์, เสาร์-อาทิตย์

รายละเอียด :

หลักสูตรเทควันโด เป็นหลักสูตรที่เชิญชวนเด็กๆ มาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวของประสาทสัมผัส พร้อมกับเรียนรู้ทักษะการใช้มือและเท้าซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดีและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ลำดับการขึ้นสาย :

เริ่มต้นที่สายขาว-ดำ

สายขาว

สายเหลือง 1 - สายเหลือง 2

สายเขียว 1 - สายเขียว 2

สายฟ้า 1 - สายฟ้า 2

สายน้ำตาล 1 - สายน้ำตาล 2

สายแดง 1 - สายแดง 2

สายดำ

Post Views: 908