Month: January 2019

ART 4 ปีขึ้นไป

Previous Next ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรศิลปะ รูปแบบการเรียน : เรียนแบบกลุ่ม 3-5 คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1.5 ชั่วโมง ตารางเรียน : วันศุกร, เสาร์-อาทิตย์ รายละเอียด : หลักสูตรศิลปะ เน้นให้เด็กๆ สนุกสนานในห้องเรียน เพื่อให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้พื้นฐานศิลปะในหลากหลายด้าน เช่น การลากเส้น ระบายสีประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเทคนิคศิลปะในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ประโยชน์ของการเรียนศิลปะ : 1. เด็กได้ผ่อนคลายและมีสมาธิที่จดจ่อกับงาน 2. การระบายสีด้วยสีสันที่สวยงามเด็กจะรู้สึกมีความสุข มีชีวิตชีวา 3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. เรียนรู้การเข้าสังคมและการปรับตัวที่ดี หมายเหตุ : นอกจากนี้แล้วประโยชน์ของการเรียน ยังช่วยให้เด็กมีเวลาผ่อนคลาย มีสุนทรีภาพและ ช่วยบาลานซ์สมอง ทั้งสองซีก

JAZZDANCE สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี

ลงทะเบียนเรียน JAZZDANCE สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี รูปแบบการเรียน : เรียนแบบกลุ่ม 8-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/ 1 ชั่วโมง ตารางเรียน : วันเสาร์ เวลา 11.30 – 12.30 น. รายละเอียด : การเต้นแจ๊สแดนซ์ คือ การเคลื่อนไหวโดยการแยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Isoletion) มักเป็นการเต้นกับเพลงที่มีจังหวะเร็ว คมชัด ท่าเต้นที่สวยงาม พลิ้วไหว เป็นการเต้นที่จัดระเบียบร่างกายให้มีความสมดุลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสนุกสนาน รู้สึกถึงความมีอิสระ จึงทำให้เป็นการเต้นที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของการเรียนบัลเลต์ : 1. ช่วยให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง 2. พัฒนาความสามารถทางด้านดนตรี ความจำสร้างสมาธิ 3. พัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง และผู้ฝึกสามารถพัฒนาต่อในระดับอาชีพ 4. ช่วยบริหารหัวใจและปอดให้แข็งแรง 5. เป็นการออกกำลังกายและช่วยลดน้ำหนักและช่วยกระชับแขนขา ทำให้ดูสุขภาพดี หมายเหตุ […]

BALLET 4 ปีขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน BALLET (บัลเล่ต์) รูปแบบการเรียน : เรียนแบบกลุ่ม 8-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1 ชั่วโมง ตารางเรียน : เสาร์-อาทิตย์ รายละเอียด : เป็นการเตรียมพื้นฐานการเต้นบัลเล่ต์ให้กับเด็กเล็ก โดยเน้นการพัฒนาความสามารถของเด็กในทาง สร้างสรรค์ เด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับจังหวะ เสียงเพลง และการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ โดยโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ลาดพร้าว ใช้หลักสูตรบัลเล่ต์ ของสถาบัน Royal Academy of Dance (R.A.D.) ประเทศอังกฤษ มีการสอบวัดผลทุกๆปี โดยจะมี Examiner ของสถาบัน R.A.D. มาสอบให้กับทางโรงเรียน เมื่อสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน ประโยชน์ของการเรียนบัลเลต์ : 1. เป็นการออกกำลังที่ดี 2. ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ เพิ่มความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก และ มีบุคคลิกที่ดี 3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ […]

TAKEWONDO อายุ 4 ปีขึ้นไป

Previous Next ลงทะเบียนเรียน TAKEWONDO รูปแบบการเรียน : เรียนแบบกลุ่ม 8-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1.5 ชั่วโมง ตารางเรียน : วันศุกร์, เสาร์-อาทิตย์ รายละเอียด : หลักสูตรเทควันโด เป็นหลักสูตรที่เชิญชวนเด็กๆ มาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวของประสาทสัมผัส พร้อมกับเรียนรู้ทักษะการใช้มือและเท้าซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดีและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ลำดับการขึ้นสาย : เริ่มต้นที่สายขาว-ดำ สายขาว สายเหลือง 1 – สายเหลือง 2 สายเขียว 1 – สายเขียว 2 สายฟ้า 1 – สายฟ้า 2 สายน้ำตาล 1 – สายน้ำตาล 2 สายแดง 1 – สายแดง 2 สายดำ

Electone Course

ลงทะเบียนเรียน Junior Step Fundamental Course : JSFC คำนิยาม : หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก 6 ปี รายละเอียด : เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ซึ่งหลังจากพัฒนาประสาทสัมผัสทางด้านการฟังแล้ว ยังเพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านตัวโน้ต พร้อมกับการร้อง และเล่น โดยสิ่งสำคัญคือการสนุกกับการเรียนดนตรีซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีต่อไป โดยไม่ว่าในอนาคต เด็กๆ จะเลือกเรียน เปียโน หรือ อิเล็กโทน ก็ล้วนแต่ต้องใช้พื้นฐานจากหลักสูตร JSFC นี้ทั้งสิ้น โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการประเมินผล Yamaha Grade 11 และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น อายุ : 6 – 7 ปี ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ประมาณ 1 ปี รูปแบบการเรียน : กลุ่ม, […]

Guitar Courses

Previous Next ลงทะเบียนเรียน New Yamaha Guitar Course : YGC คำนิยาม : หลักสูตรกีต้าร์ ตารางเรียน : วันพุธ, ศุกร์ 15.00 – 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00 – 20.00 น. รายละเอียด : หลักสูตรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้สนใจ เรียนกีตาร์ในทุกระดับ โดดเด่นด้วยวิธีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย สนุกสนานไปกับเสียงจากดนตรีประกอบต่างๆ ในชั้นเรียน โดยเน้นกีตาร์คลาสสิกเป็นพื้นฐาน ทั้งวิธีการเล่น การอ่านโน้ต ความเข้าใจทางทฤษฎี ความเข้าใจ บทเพลงต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสดงอารมณ์ผ่านการแสดงดนตรี และสามารถต่อยอดวิธีการเล่นในแบบเฉพาะของตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถ และทักษะ มีทั้งหลักสูตรชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง และชั้นสูงพิเศษ เพื่อสานต่อเส้นทางการเป็นนักดนตรีมืออาชีพในอนาคต อายุ : 8 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาตลอดหลักสูตร […]

เครื่องเป่า

Previous Next ลงทะเบียนเรียน Saxophone Course คำนิยาม : แซกโซโฟน รายละเอียด : วิชา Saxophone ของสถาบันดนตรียามาฮ่า เน้นพื้นฐานที่ให้นักเรียนจะได้รับความรู้ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ การ Set Up การเรียนรู้ถึงชิ้นส่วนต่างๆ บน Saxophone และนักเรียนต้องจำให้ได้ว่ามีชื่ออะไรบ้าง การใช้ Reeds และ Mouthpiece การวางท่าทางนั่ง หรือยืน เวลาเล่น ตลอดจนรูปปากเวลาเล่น การหายใจ การบังคับลิ้น Scale, Exercise, Tone Range สำคัญที่สุดให้นักเรียนเล่นเพลงง่ายๆ เพื่อกระตุ้นให้อยากฝึกซ้อม สนุกกับการเล่น Saxophone และพร้อมจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพต่อไป อายุ : 12 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ประมาณ 3 ปี รูปแบบการเรียน : เรียนเดี่ยว […]

Violin Course

ลงทะเบียนเรียน Junior Violin Course : JVC คำนิยาม : ไวโอลิน สำหรับเด็ก รายละเอียด : หลักสูตร JVC หลักสูตรไวโอลินสำหรับเด็ก ที่ถูกพัฒนาจากความสำคัญของทักษะดนตรี โดยนำมาออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านดนตรีของเด็กในช่วงวัย 4-7 ปี เด็กในช่วงวัยนี้ ไม่ชอบอยู่เฉย มักมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากร่างกายที่กำลังเจริญเติบโต มีพลังงานมาก ดังนั้นหลักสูตร JVC นี้จึงมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์เรียนไวโอลินกับทักษะที่ครบถ้วน ตั้งแต่การฟัง ร้อง เล่น อ่าน และเขียนโน้ต เป้าหมายของหลักสูตรนี้ คือ ต้องการให้เด็กที่เรียนเกิดความรักในเครื่องดนตรีไวโอลิน มีท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งเพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือเรียน ประกอบด้วย… 1. บทเพลง 2. แบบฝึกหัด บันไดเสียง 3. การร้องโซลเฟจ 4. ประวัติผู้ประพันธ์บทเพลง 5. ทฤษฎีดนตรี 6. การประสมวงดนตรี นอกจากนี้การแสดงคอนเสิร์ตยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนหลักสูตร JVC ในทุกๆ […]

Vocal Course

ลงทะเบียนเรียน Vocal Course คำนิยาม : ขับร้อง รายละเอียด : วิชานี้โรงเรียนดนตรียามาฮ่า มี Course สั้นๆ ที่สามารถให้นักเรียนหรือผู้ที่ชอบร้องเพลงได้ลงเรียนได้หลาย Course เช่น Pop vocal, Folk and Country Vocal หรือแม้แต่ Vocal Course ในแบบ Traditional การสอนวิชาการร้องตั้งแต่บังคับลมหายใจ การยืนที่ทำให้ร้องเพลงได้เต็มเสียง Head Tone, Chest Tone, Interval การซ้อม Scale Warm Up และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้การเรียนร้องเพลงของนักเรียนได้ผลหรือเห็นการพัฒนาได้อย่างชัดเจน สามารถขึ้นร้องเพลงในงานต่างๆ หรือ Concert ได้อย่างไม่อายใคร คณาจารย์ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ยังคงคำนึงถึงความสนุกสนานความสุขในการเรียนร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วย อายุ : 6 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ประมาณ 2 […]

Drums Course

Previous Next ลงทะเบียนเรียน Drums Course คำนิยาม : กลอง รายละเอียด : เรามีการสอนในระดับ Beginner จนไปถึงระดับ Advance วิชานี้จะเน้นการเล่นพื้นฐานของ Bass Drums, Snare, Hihat กับ Metronome นักเรียนจะได้ความเที่ยงตรงของจังหวะ และขณะเดียวกันกับความยืดหยุ่นในความรู้สึกในการเล่นกลองได้หลากหลาย Style ดนตรี หลังจากนั้นก็จะพัฒนาไปถึงการเล่นกล่องกับบทเพลงซึ่งต้องเน้นทั้งเทคนิค และการเล่น Groove, Fill in หรือแม้กระทั้ง Solo Rhythmic และ Dynamic ของการเล่นกลอง คณาจารย์ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ จะเน้นจุดนี้เป็นข้อสำคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นนักเรียนยังได้ฝึก Ear Training ประกอบกับการฟังเพลงใน Style ต่างๆ จะทำให้นักเรียนได้ความรู้สึกในการเล่น และพัฒนาการเล่นอย่างมีความสุข อายุ : 6 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ประมาณ 3 […]

1 2